Řepka ozimá

Nabídka hybridů a linií řepky ozimé od CAUSSADE SEMENCES naplňuje očekávání zemědělců díky:

  • široké škále hybridů a linií uzpůsobených všem výrobním oblastem,
  • certifikovanému osivu zajišťujícímu optimální výnosy,
  • rychlému vývoji spojenému s vysokým nárustem biomasy,
  • velmi vysoké odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

Výnosy, kvalita, množství oleje, odolnost vůči chorobám (phoma, žloutenka vodnice TuYV…), odolnost vůči záraze, … to jsou hlavní směry výzkumu a vývoje CAUSSADE SEMENCES týkající se řepky.

Katalog řepky ozimé 2020

Aktuality od Caussade Semences