Směsi a Meziplodinové směsi

Směsi a meziplodinové směsi jsou skutečným agronomickým nástrojem pro trvalé využití potenciálu plodin.
Sejí se před vlastní plodinou a pokrytí ploch rostlinami je třeba považovat za přípravu na pěstování hlavní plodiny. Té zajišťuje ochranu a obohacení půdy a zároveň chrání zdravotní a parazitologický stav pozemku.

Doprovodné plodiny

Sejí se společně s hlavní plodinou a doprovodná plodina pak poskytuje ekosystematický přínos, snižuje množství použitých hnojiv a zabezpečuje výnos.

CAUSSADE SEMENCES GROUP si je vědoma toho, že rostliny pro zelené hnojení poskytují nové možnosti pro pěstování, a proto věnuje zvláštní pozornost pozorování a pokusům a dává velký prostor inovacím.

CAUSSADE SEMENCES poskytuje škálu dlouhodobých řešení určených pro veškerou zemědělskou produkci:

Aktuality od Caussade Semences