Naše politika v oblasti lidských zdrojů

Co je zásadní: ženy a muži tvořící skupinu CAUSSADE SEMENCES

Úspěch skupiny CAUSSADE SEMENCES závisí na naší schopnosti získat a udržet naše pracovníky a zajistit jejich rozvoj. Proto nabízíme různé profese, projekty a také možnosti interních změn, které umožňují každému trvale zakotvit ve společnosti.

Snažíme se vytvářet všem našim pracovníkům co možná nejlepší podmínky na rozvoj v podniku a/nebo ve skupině:

 • začlenění,
 • proškolení,
 • vývoj kariéry,
 • profesní mobilita ve Francii nebo v zahraničí,
 • odměňování podle výkonnosti,
 • rovnost muži/ženy,
 • rozmanitost….

Na základě 5 klíčových hodnot:  BLÍZKOST, ZNALOST, AKČNOST, ODPOVĚDNOST A SPOLUPRÁCE skupina CAUSSADE SEMENCES dbá na rozvoj a obohacování každého pracovníka.

Jsme přesvědčeni, že operativní a společenská výkonnost jsou vzájemně propojeny. K tomuto účelu skupina CAUSSADE SEMENCES vytváří propracovanou vzdělávací politiku pro všechny pracovníky a udržuje otevřený a konstruktivní sociální dialog respektující různé úhly pohledu.

Proč se přidat ke skupině CAUSSADE SEMENCES?

Hodláte se připojit k francouzské semenářské skupině s mezinárodní působností (143 milionů € obratu – více než 600 pracovníků ), která neustále roste, je výrazně zaměřena na lidské hodnoty, umožňuje získávat rozmanité dovednosti a sdílet motivující a obohacující zkušenosti …Přidejte se k nám

Jaké profese hledáme?

Skupina CAUSSADE SEMENCES nabízí více než 40 profesí rozdělených do oborů: 

 • Výzkum,
 • Výroba,
 • Zpracování,
 • Prodej,
 • Funkce v podpoře ….

Hledáme hlavně osoby vyznačující se osobními schopnostmi a odbornými znalostmi umožňujícími vytvoření dlouhodobého vztahu se společností CAUSSADE.

Jaké kvality musí mít uchazeči?

Kromě životopisu přisuzujeme význam lidským kvalitám a hodnotám. Chceme, aby se budoucí pracovníci podíleli na projektu firmy a byli v něm zaangažováni.

S ohledem na hodnoty rozvíjené skupinou věnujeme zvláštní pozornost souladu mezi kvalitami uchazeče(ky) a hodnotami podniku.

Aktuality od Caussade Semences