Prodej

Zásadní je nabízet řešení uzpůsobená každému uživateli

Každý kraj a každá země mají své problémy. Z důvodu schopnosti reagovat vždy na požadavky trhů v jednotlivých zemích se CAUSSADE SEMENCES GROUP opírá o síť evropských dceřiných společností.

Coccinelle

Ve skutečnosti neexistuje jedno zemědělství, ale řada zemědělství. Zemědělec neuvažuje stejně – v závislosti na půdně klimatických podmínkách svého podniku, v závislosti na využití své úrody, v závislosti na předpisech týkajících se hnojiv v jeho zemi, v závislosti na své schopnosti přijímat a ovládat nové techniky, v závislosti na svém způsobu produkce (ekologická, tradiční, …) a svých cílech. Odpověď ve formě „výrobku“, který zemědělec potřebuje, není stejná. Zahrnuje výkonnou genetiku, ale také znalost území, znalost oboru, agronomické znalosti a znalost alternativních řešení.

Proto CAUSSADE SEMENCES GROUP předvídá očekávání a potřeby svých zákazníků tím, že rozumí jejich činnostem a tomu, jak užívají její výrobky. Skupina takto nabízí cílené přístupy uzpůsobené způsobu prodeje v každé zemi.

Více než kdykoliv jindy CAUSSADE SEMENCES GROUP nabízí výrobky a specifická agronomická řešení v souladu s aktuálními potřebami a inovuje pro zemědělství budoucnosti.

Skupina proto zejména díky své značce CAUSSADE SEMENCES vyvíjí více než 60 druhů: kukuřici, slunečnici, řepku, pícniny, bílkovinné plodiny, rostliny pro zelené hnojení, …

Naše ambice pro budoucnost? Posílit dialog s uživateli týkající se našich řešení, abychom řešili lépe jejich problémy.

Un groupe de personne

Aktuality od Caussade Semences