Kariéra

Jak se ucházet o zaměstnání?

Podívejte se na jednotlivé etapy, jak se ucházet online o zaměstnání v CAUSSADE SEMENCES GROUP.


Proces výběru nových zaměstnanců

Podívejte se na všechny etapy výběru nových zaměstnanců v CAUSSADE SEMENCES GROUP.

V závislosti na subjektu, ve kterém se ucházíte o práci, se mohou jednotlivé etapy lišit.

1 PODÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI

Sdílíte naše hodnoty a myslíte si, že vaše schopnosti mohou pomoci našim týmům naplnit naše ambice? Už neváhejte! Odpovězte na nabídku odpovídající vašim schopnostem a vašim představám.
Pokud žádná z nabídek nesplňuje vaše očekávání, neváhejte i tak podat svou žádost.

2 PŘEDBĚŽNÝ VÝBĚR

Vaše řádně vyplněná žádost bude prostudována co možná nejpečlivěji úsekem lidských zdrojů, aby bylo zjištěno, zda váš profil splňuje naše očekávání. Pokud vaše zkušenosti a vaše schopnosti odpovídají požadavkům na pracovní místo, tak budete předběžně vybrán(a).

3 POHOVOR(Y) NA ÚSEKU LIDSKÝCH ZDROJŮ A S ŘÍDÍCÍM PRACOVNÍKEM

Budete pozván(a) na operativní pohovor s řídícím pracovníkem a případně na pohovor na úsek lidských zdrojů. Připravte se, prosím, na pohovor.

4 UCHAZEČ BYL VYBRÁN

Úspěšně jste prošel(a) jednotlivými etapami našeho procesu, pak už nám jen potvrdíte, že souhlasíte, abyste se přidal(a) k našim týmům!

Index rovnosti mužů a žen

Zveřejňuje naše hodnocení týkající se indexu rovnosti v odměňování, což je jedno z nových ustanovení zavedených zákonem „pro svobodu ve výběru své pracovní budoucnosti“ ze dne 5. září 2018, které uvedla vláda ve Francii do praxe v listopadu 2018.
Tento index umožňuje podnikům posoudit jejich posun v této oblasti a popřípadě přijmout nápravná opatření. 
Pro připomenutí uvádíme 5 ukazatelů pro měření stanovených vládou a přijatých všemi podniky: 

  • rozdíl v odměňování žen a mužů na srovnatelných pozicích a ve srovnatelném věku,
  • rozdíl v individuálním zvyšování výše odměňování,
  • rozdíl mezi muži a ženami v povyšování,
  • povyšování po návratu z mateřské dovolené,
  • pohlaví deseti zaměstnanců s nejvyšším odměňováním.

CAUSSADE SEMENCES GROUP získala v kalendářním roce 2019 velmi kladné hodnocení 86/100 bodů (nad hranicí 75 bodů stanovenou vyhláškou).

Aktuality od Caussade Semences