Naše hodnoty

5 hodnot CAUSSADE SEMENCES GROUP

Naše hodnoty mají zásadní význam pro realizaci našeho projektu. Jsou naší DNA. Dávají smysl naší práci a našim závazkům.

Blízkost

Blízkost je samotným základem firemní kultury CAUSSADE SEMENCES GROUP.
Úzká spolupráce s našimi zákazníky je založená na pozorném naslouchání, kolegiálních vztazích a na sdílení poznatků. V rámci skupiny je to trvalý dialog mezi jednotlivými odděleními.

Znalost

Znalost vychází z know-how, hluboce zakořeněného ve CAUSSADE SEMENCES GROUP.
Je vyjádřena nabídkou jasně zaměřených a individualizovaných výrobků a služeb. Uspokojuje specifická očekávání současného a budoucího zemědělství s ohledem na jednotlivé země: charakteristiky odrůd, vhodnost pro potřeby oborů, agronomická optimalizace … Znalost spočívá také v naší schopnosti poskytovat poradenství umožňující zemědělcům maximálně využívat genetické kvality našich odrůd.

Akčnost

Schopnost reagovat byla vždy charakteristická pro CAUSSADE SEMENCES GROUP. Akčnost jí přináší pružnost.
Předvídání a organizace, zásadní vlastnosti, které definují CAUSSADE SEMENCES GROUP, jsou vyjádřeny souborem řídících technik a řízením projektů. Dotýkají se přímo všech zákazníků a umožňují podávat relevantní odpovědi a uspokojovat jejich požadavky.

Odpovědnost

Odpovědnost je ze své podstaty povinnost zodpovídat za všech okolností za své činy.
Pro CAUSSADE SEMENCES GROUP je odpovědnost více než pouhá nutnost – je to nástroj pro efektivní práci dotýkající se každého pracovníka skupiny. Odpovědnost zajišťuje trvalou činnost skupiny a přispívá ke společné prospěšnosti. Musí zároveň umožňovat zajištění hospodářského růstu a závazků v oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Spolupráce

V CAUSSADE SEMENCES GROUP je spolupráce v prvé řadě postojem, stavem mysli.
Umožňuje dát kolektivní inteligenci do služeb skupiny a jejich zákazníků, v zájmu trvalé inovace. V rámci skupiny a mezi jejími týmy zajišťuje spolupráce optimální kvalitu dodávaných výrobků. Spolupráce probíhá také s našimi zákazníky, při vytváření a zkoušení nových výrobků a řešení tak, aby byly co nejlépe  přizpůsobeny jejich potřebám.

Aktuality od Caussade Semences