Pícniny

Pěstování pícnin určených pro produkci krmení pro dobytek je v centru zájmu kvalitního zemědělství. Přibližně 65% krmiva býložravců pochází z luk a tento zdroj musí zůstat výkonným a uznávaným výrobním prostředkem pro soběstačnost chovatelů.
Pěstování pícnin musí být považováno za skutečné pěstování. Je potřeba připomínat, že „Tráva se pěstuje“!
Její hospodářský přínos bude posílen dobrou správou luk. Po přesném stanovení potřeb podniku je potřeba dodržovat několik základních pravidel:

  • Používat systematicky leguminózy bez ohledu na druh oseté louky,
  • Navýšit vegetační dobu a vytrvalost porostu použitím doplňkových druhů,
  • Využít pokroku v genetice pomocí užívání certifikovaného osiva,
  • Zhodnotit v nejlepším stádiu veškerou vyprodukovanou trávu.

Cílem druhového složení směsí od CAUSSADE SEMENCES je vytvořit vyvážené a kvalitní krmivo. Jedná se o skladbu nejlepších odrůd s ohledem na jejich synergickou schopnost.

Podívejte se níže na všechny naše odrůdy a směsi:

Aktuality od Caussade Semences