Výzkum a vývoj

Zásadní je vytvářet hodnoty tak, že se výzkumu poskytnou prostředky… aby se mohl projevit.

Cílem výzkumu a vývoje CAUSSADE SEMENCES GROUP je zajistit systém genetických a odrůdových inovací v souladu s technickými, agronomickými, půdně klimatickými a obchodními požadavky cílových trhů skupiny, ale také se systematickým zohledněním dimenze životního prostředí na počátku našich výzkumných programů.

Tohoto cíle je dosahováno díky udržení velké genetické rozmanitosti a zaměření práce v závislosti na požadavcích trhu a na cílové zeměpisné oblasti.

Naše hlavní směry výzkumu

  • Zlepšování hospodářských výnosů,
  • Zlepšování odolnosti našich odrůd s ohledem na extrémní půdně klimatické podmínky,
  • Zlepšování odolnosti odrůd vůči škůdcům,
  • Zlepšování technologických vlastností odrůd (například pekárenské vlastnosti, výživové vlastnosti, stravitelnost, množství oleje … ),
  • Rozvíjení systematického přístupu ke šlechtění a interakcím mezi odrůdami a druhy.

Jak? Kvalitou našich výzkumných programů

Ještě větší přesností a otevřeností našich výzkumných procesů: sdílením databází, podrobnějšími protokoly o zkouškách, systematičtějším využíváním asistovaného šlechtění s markery, genotypovou platformou SNP, …

Vývoj

Úsek vývoje CAUSSADE SEMENCES GROUP zajišťuje znalost odrůd vzešlých z výzkumu díky síti pokusů: ekologické zemědělství, biostimulanty, odolnost vůči různým faktorům, optimalizace způsobů užívání odrůd, … Zajišťuje rovněž spojení se všemi úředními orgány v Evropě a je garantem odborných znalostí obchodních týmů skupiny.

Aktuality od Caussade Semences