Ekologické zemědělství

Agriculture biologique

CAUSSADE SEMENCES šlechtí, vyrábí a prodává již více než 60 let vysoce kvalitní osivo nejdůležitějších plodin a pícnin, které odpovídají požadavkům současného i budoucího zemědělství. Skupina CAUSSADE SEMENCES se již řadu let angažuje v oblasti ekologického zemědělství. Je první, pokud jde o ekologickou kukuřici, je zároveň prvním množitelem ekologického osiva ve Francii. Testuje veškeré své odrůdy na řadě míst ve Francii, aby si ověřila jejich uzpůsobenost specifickým podmínkám na každém území a vybrala ty nejvhodnější pro ekologické zemědělství. To umožňuje CAUSSADE SEMENCES nabízet širokou škálu ekologického osiva řady druhů, které spojuje rychlý počáteční růst, odolnost, mohutnost, odolnosti vůči různým faktorům a výnos.

Skupina CAUSSADE SEMENCES má výhodu v integrovaném přístupu k více druhům. Díky tomu může nabídnout zemědělcům inovativní řešení, aby zlepšila jejich produkci, pestrost druhů a směsí pro použití ve stále více diversifikovaném a měnícím se ekologickém zemědělství a měla odpověď na všechny jejich problémy.

Aktuality od Caussade Semences