Výroba a Zpracování

Zásadní je kvalita

V současnosti je pro nás velice důležité zaručit všem odběratelům špičkovou genetiku a kvalitu osiva dodávaného na trh. Abychom tohoto dosáhli, obracíme se při výrobě a množení našich osiv pouze na pěstitele s vysokou agronomickou a technickou úrovní.

Celkově se každý rok seje asi 24 000 hektarů množitelských ploch. Naši zkušení technici z úseku výroby zajišťují jejich pravidelné sledování.

Kukuřice, slunečnice, řepka, obiloviny, pícniny a luštěniny … genetika, kterou CAUSSADE SEMENCES dodává na trh, se neprodukuje jen ve Francii, ale i v Česku a na Slovensku podle velmi přísných zadávacích podmínek. Navíc se provádějí přísné interní kontroly a probíhají kontroly úředních orgánů, aby byla zaručena úroveň kvality a přesná identifikovatelnost produktů.

Laboratoře CAUSSADE SEMENCES GROUP, akreditované ministerstvem zemědělství, provádějí více než 91 000 analýz ročně, aby byla zaručena vysoká klíčivost a odrůdová čistota prodávané genetiky.

Aktuality od Caussade Semences