Agroekologie

Výzkum CAUSSADE SEMENCES je stále založen na kritériích odolnosti a mohutnosti garantujících pravidelnost produkce a dobrou odolnost vůči biotickým (nemoci, hmyz, …) nebo abiotickým (sucho, přebytek vody, …) vlivům. CAUSSADE SEMENCES je přirozeně důležitým subjektem provázejícím doprovod zemědělce v případě změn vyžádaných předpisy (stažení rostlinolékařských produktů), klimatických změn (období sucha, vysoké teploty, přívalové srážky …) nebo společenských změn (přírodnější způsoby produkce a menší spotřeba hnojiv, ekologická kontrola).

V současnosti je náš útvar výzkumu a vývoje kromě produktivity zaměřen na agronomická řešení a trvale udržitelný rozvoj.

Z důvodu využívání tohoto inovativního a odborného přístupu, který není založen na uvažování týkající se pouze jednoho roku nebo jednoho pozemku, ale globálněji na celý podnik a střídání plodin, představuje know-how CAUSSADE SEMENCES, vztahující se na řadu druhů, bohatství, jež nemá obdoby.

CAUSSADE SEMENCES je jedničkou v ekologickém osivu, průkopníkem ve směsích rostlin pro zelené hnojení a je poskytovatelem inovací sloužících na trhu jako reference (doprovodné plodiny pro řepku, rostliny pro roční pokrytí vinic). Je také velmi daleko s nabídkou biostimulantů a biologické kontroly široké škály druhů a může se pyšnit 5 certifikáty rostlinolékařských produktů.

CAUSSADE SEMENCES je na straně zemědělců a kontroluje, aby každé ekologicky odpovědné řešení dodané na trh pod jeho značkou, bylo pro producenty rentabilní.

Aktuality od Caussade Semences