Výživa zvířat

Osivo pro řadu druhů a odborník na výživu zvířat

CAUSSADE SEMENCES GROUP z důvodu dlouhodobého působení na francouzském, německém a severo-evropském trhu nabízí chovatelům obrovské znalosti v oblasti výživy zvířat. Dobré chápání potřeb chovatelů ji přivedlo velmi brzy k tomu, že zaměřila své výzkumné programy týkající se silážní kukuřice a pícnin na šlechtění vysoce stravitelných odrůd s vysokým obsahem živin.

CAUSSADE SEMENCES nabízí širokou škálu řešení pro vytvoření vyvážených, výkonných a rentabilních krmných dávek pro všechny evropské chovatele.

Podrobné testování každé odrůdy metodou z pole až do žlabu, umožňuje získat přesné znalosti o jejím agronomickém a zootechnickém chování v různých půdně klimatických oblastech pro ideální pozici v rámci systému podniku a krmné dávky.

Výživová rozmanitost umožněná správnými odrůdami, která je uvážlivá a začleněná do koncepce krmných dávek, je zdrojem zisku v oblasti:

  • krmivové soběstačnosti
  • bílkovinové soběstačnosti
  • energetické soběstačnosti
  • rentability

CAUSSADE SEMENCES se zajímá o veškerou živočišnou výrobu, o veškeré regionální technicko-hospodářské problémy a o všechny požadavky týkající se životního prostředí. Pracuje například na těchto tématech:

  • Kukuřice na zrno, jaké odrůdy používat pro výkrm kachen na kachní játra?
  • Vlhká kukuřice na zrno v chovu prasat, jaké používat odrůdy a jaký zvolit způsob s ohledem na optimalizaci krmné dávky?
  • Silážní kukuřice, jaká je optimální doba pro sklizeň v závislosti na typu krmné dávky?
  • Jak zvýšit obsah škrobu v krmné dávce?
  • Jak omezit riziko acidózy v mlékárenské výrobě? ….

Aktuality od Caussade Semences