Kdo jsme?

HISTORIE

Od založení CAUSSADE SEMENCES v roce 1958 a Epi de Gascogne v roce 1976 šlechtíme, vyrábíme a uvádíme na trh ve Francii a v zahraničí agronomická řešení v oblasti osiv

 • 1958: Založení družstevní zemědělské společnosti pro sušení a balení osiv (SICA SCS)
 • 1962: Začátek obchodní činnosti SICA SCS
 • 1972: Dohoda o partnerství s americkou semenářskou společností. Rozvoj prodeje osiva kukuřice
 • 1975: Získání povolení pro šlechtění obilovin
 • 1984: Zahájení šlechtění slunečnice a řepky
 • 1987: Zahájení šlechtění kukuřice a ukončení partnerství s americkou semenářskou společností
 • 1989: Založení Caussade Saaten (Německo)
 • 1991: Družstevní zemědělská společnost SICA SCS se mění na akciovou společnost CAUSSADE SEMENCES SA
 • 1994: Caussade Financement odkupuje veškeré akcie od ELF SANOFI
 • 2001: Založení GIE ACTISEM, se dvěma dalšími partnery, pro uvádění obilovin na trh
 • 2002: Založení Caussade Semences Belgium
 • 2003: Vstup do společnosti GIE GRASS (šlechtění pícnin a luštěnin)
 • 2004: Odkoupení šlechtitelského výzkumu drobnozrnných obilovin od SOGROUP
 • 2005: Caussade Semences Belgium se mění na Caussade Services Bénélux – CSB
 • 2008: Založení dceřiné společnosti Caussade Semences SRL Romania
 • 2009: Založení dceřiné společnosti Caussade Semences Italia
 • 2010: Založení dceřiných společností Caussade Vetomag Kft (Maďarsko), Caussade Semences BulgariaCaussade Semences Serbia Caussade Nasiona (Polsko)
 • 2011: Založení dceřiných společností Caussade Zaden (Nizozemí), Caussade Osiva (Česká republika)
 • 2012: Založení Caussade Afrique Moyen-Orient a Caussade Vostok (Ukrajina)
 • 2014: Založení Caussade Semences Russie
 • 2019: Založení CAUSSADE SEMENCES GROUP
 • 2019: Vstup společností SOFIPROTEOL a UNIGRAINS

AKCIONÁŘI 100 % ZEMĚDĚLCI


CAUSSADE SEMENCES GROUP se dokázala rozvíjet a udržet si svou identitu a své kořeny. CAUSSADE SEMENCES GROUP jako šlechtitel mnoha rostlinných druhů nabízí profesionální podporu pro zemědělství a zemědělský průmysl ve 21. století.

Naše agronomická řešení jsou účinná a uzpůsobená rozmanitosti střídání plodin, různým druhům půd i oborům a zároveň splňují ekonomické a společenské požadavky zemědělců a jejich partnerů. CAUSSADE SEMENCES GROUP ovládá celý hodnotový řetězec: od šlechtění, přes výrobu osiva na poli až po zásobování zemědělců konečnými produkty.

CAUSSADE SEMENCES GROUP je již známá svými inovativními řešeními, která poskytuje pro další zpracovatele (jako jsou výrobci semoliny z našich speciálních hybridů kukuřice , výrobci pečiva z našich kvalitních obilovin, …) pro ekologické zemědělství díky odolnosti a síle její genetické základny. Skupina je také známá ve specializovaných odvětvích: výroby bioplynu, chovatelství, … díky tomu, že dodává odrůdy uzpůsobené veškerým půdně klimatickým podmínkám a novým agronomicko-ekologickým kritériím v zemědělství.

Aktuality od Caussade Semences