Klíčová čísla

CAUSSADE SEMENCES GROUP je od svého založení podnikem nabízejícím profesionální podporu pro zemědělství.

145M €
60% prodejů do zahraničí

35 zemí
12 dceřiných společností
18 obchodních firem

5 až 15% z obratu investuje do výzkumu a vývoje

630 stálých zaměstnanců

25 000 ha výroby
60 druhů

6 šlechtitelských stanic
> 20 výzkumnýchpracovišť

5 závodů
2 nové linky :
eko a luštěniny

Aktuality od Caussade Semences