Řepka ozimá

MEMORI CS

Polopozdní výnosný hybrid
PRODUKTOVÝ LIST       

Přednosti

Geneticky podmíněná odolnost Phoma lingam RLM 3 a RLM 7
Laboratorně prokázána výnosová tolerance k TuYV
Bujně rostoucí hybrid na jaře a na podzim
Na jaře rychle regeneruje a vytváří silně větvící a mohutné rostliny s vysokým počtem šešulí

CHARAKTERISTIKA

Typ: restaurovaný hybrid

Ranost: polopozdní

Výška: vysoká

HTS: střední

AGRONOMICKÝ PROFIL

Rychlost počátečního vzrůstu: rychlá

Podzimní vývoj: rychlý

Citlivost k přerůstání: střední 

Jarní vývoj (nakvétání): pozdní

Odolnost k poléhání: velmi dobrá

Odolnost k fómě: velmi dobrá, dvojitá rezistence 

TuYV: tolerantní

DOPORUČENÍ

Pěstování: 
Vhodný do všech typů půd. 

Setí v druhé polovině agrotechnického termínu.

Doporučujeme podzimní regulaci proti přerůstání.

Včasné přihnojení dusíkatými hnojivy.

Velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování.

Výsevek: 
30 až 40 semen/m²

 

Aktuality od Caussade Semences