Řepka ozimá

CELEBRITI CS

Polopozdní novinkový hybrid
PRODUKTOVÝ LIST       

Přednosti

Geneticky podmíněná odolnost Phoma lingam RLM 3 a RLM 7 plus genetický aktivátor
ÚKSÚP: 106,3 % výnosu na průměr kontrolních hybridů
Obsah oleje vysoký
Výborný zdravotní stav

CHARAKTERISTIKA

Typ: restaurovaný hybrid

Ranost: polopozdní

Výška: vysoká

HTZ: vysoká

Registrace: Slovensko 2019

AGRONOMICKÝ PROFIL

Rychlost počátečního růstu: rychlá

Podzimní vývoj: rychlý

Citlivost k přerůstání: střední 

Jarní vývoj (nakvétání): pozdní

Odolnost k poléhání: velmi dobrá

Odolnost k fómě: velmi dobrá, dvojitá rezistence 

DOPORUČENÍ

Pěstování: 

Sejte v agrotechnickém termínu.

Lze set i v druhé polovině agrotechnického termínu.

Vhodná k pěstování s podsevem do řepky SYMBIO LFA.COUV.

Doporučujeme podzimní regulaci proti přerůstání.

Včasné přihnojení dusíkatými hnojivy.

Velmi dobře reaguje na vyšší intenzitu pěstování. 

Výsev: 
30 - 40 semen/m²

Aktuality od Caussade Semences