REGYN

REGYN

Mastňák habešský

PŘEDNOSTI

Pozdní odrůda
Odolnost vůči suchu
Rychlý růst

CHARAKTERISTIKA

Plodina : Guyziota abyssinica

Ranost : pozdní

Rychlost růstu : velmi rycha

Pokryvnost : velmi dobrá

Využití : medonosná a energetický zajímavá plodina (bioplyn)

Aktuality od Caussade Semences