Kukuřice

ZUCCARDI CS

SILÁŽ, ZRNO, BIOPLYN

Přednosti

Výnosová špička na siláž a na zrno
Jistota výnosu siláže pro bioplynové stanice
Rychlý počáteční růst
V době zralosti zrna rychle ztrácí vlhkost

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: zub

Registrace: Europe 2019

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 1020° – 1040°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1760° – 1780°
Zralost zrno (32% H2O): 2000° – 2020°

Morfologie:
Výborná dynamika růstu

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
18
Zrn v řadě
35
HTZ
334

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Zrno: 70 000 zrn/ha

Siláž: 70 000 - 80 000 zrn/ha

NÁZOR ODBORNÍKA

ZUCCARDI CS je novinkový silážní hybrid poskytující nejen vysoký výnos hmoty, ale i zrna.

Ing. Petr Blažek Produktový manažer

Aktuality od Caussade Semences