Kukuřice

SIKALDI CS

SILÁŽ, BIOPLYN

Přednosti

Špičková stravitelnost vlákniny
Velmi vysoký výnos s vysokým podílem zrna
Meziročníková stabilita
Výnosová špička v SOZ ÚKZÚZ

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: mezityp

Registrace: Česká republika 2015

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 840° – 860°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1480° – 1500°

Morfologie:
Vysoký vzrůst
Středně nasazené palice

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
14
Zrn v řadě
30
HTZ
270

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Siláž: 85 000 - 95 000 zrn/ha

 

Aktuality od Caussade Semences