Kukuřice

POESI CS

SILÁŽ, BIOPLYN

Přednosti

Výnosová bomba v SOZ ÚKZÚZ
Stay green efekt
Vysoká produkce metanu

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: tvrdý až mezityp

Registrace: v ČR

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 880° – 900°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1525° – 1545°

Morfologie:
Vysoký vzrůst

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
16
Zrn v řadě
30
HTZ
300

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Siláž: 80 000 - 90 000 zrn/ha

 

Aktuality od Caussade Semences