Kukuřice

CAVANI CS

ZRNO

Přednosti

Nízká sklizňová vlhkost
Skvělá ekonomika pěstování
Zrnový hybrid s velkými palicemi

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: zub

Registrace: Europe 2020

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 910° – 930°
Zralost zrno (32% H2O): 1800° – 1820°

Morfologie:
Velké palice

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
17
Zrn v řadě
29
HTZ
329

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Zrno: 70 000 - 80 000 zrn/ha

Aktuality od Caussade Semences