Kukuřice

BELUGI CS

SILÁŽ, ZRNO

Přednosti

Rychlý počáteční růst
Vysoký výnos hmoty i zrna
Suchovzdornost

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: mezityp

Registrace: EU 2013

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 830° – 850°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1500° – 1520°
Zralost zrno (35% H2O): 1670° – 1690°

Morfologie:
Vysoký vzrůst
Bohaté olistění

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
16
Zrn v řadě
32
HTZ
270

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Zrno: 85 000 zrn/ha

Siláž: 85 000 - 90 000 zrn/ha

 

NÁZOR ODBORNÍKA

BELUGI CS assure une sécurité pour le remplissage du silo.

BELUGI CS possède de bonnes valeurs alimentaires. C’est un maïs fourrage équilibré avec un très bon rapport amidon sur fibre digestible.

BELUGI CS convient à tous les types de rations.

Laureline Nicolas - Chef produit maïs et fourrage

Aktuality od Caussade Semences