Kukuřice

BATISTI CS

SILÁŽ, ZRNO, BIOPLYN

Přednosti

Zaručený výnos silážní hmoty a metanu
Vysoký stay green
Mohutný hybrid s využitím pro produkci zrna
Pevné stéblo a silný kořenový systém

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: mezityp

Registrace: Německo a Slovensko 2015

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 860° – 880°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1490° – 1510°
Zralost zrno (35% H2O): 1675° – 1695°

Morfologie:
Vysoký vzrůst
Bohaté olistění

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
16
Zrn v řadě
30
HTZ
305

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Zrno: 80 000 zrn/ha

Siláž: 85 000 - 95 000 zrn/ha

NÁZOR ODBORNÍKA

BATISTI CS novinkový hybrid, který dokáže v suchých podmínkách převálcovat veškerou konkurecni. BATISTI CS Vám zajistí dostatek siláže i zrna ve velmi obtížných podmínkách.

Ing. Petr Blažek Obchodní zástupce a produktový manažer

Aktuality od Caussade Semences