Čirok

LUSSI CS

Vícesečný hybrid čiroku x súdánské trávy
PRODUKTOVÝ LIST       

Přednosti

Velmi raná odrůda charakteristická robustním vzhledem
Vhodná na siláž a senáž do výše položených oblastí pěstování
Vhodná pro časné setí, odolná proti přísušku

CHARAKTERISTIKA

Typ hybridu: čirok x súdánská tráva

Registrace: EU 2002

Ranost: velmi raná

Směr využití: siláž, senáž, pastva

Rajonizace: K, Ř, O, B

Výška rostliny: 350 cm

DOPORUČENÍ

Setí: druhá polovina května

Výsevek: 200 000 – 250 000 zrn na ha (12 kg/ha), hloubka setí 2 – 3 cm při teplotě půdy 10 – 12 °C

Výživa (kg/ha): N 140-160, P2O5 60-80, K2O 120-150, Ca 30-50, Mg 15-30

 

Regulace plevelů

Preemergentní aplikace při zaplevelení ježatkou do 4l/ha Gardoprim. Postemergentní aplikace MCPA od 2 listů čiroku.

Sklizeň

Sklízíme při sušině 28-38% do silážní jámy nebo vaku, délku řezanky 1 – 4 cm volíme podle výše sušiny.

Aktuality od Caussade Semences