Kukuřice

STROMBOLI CS

SILÁŽ, BIOPLYN

Přednosti

Vysoké výnosy prověřeny v SOZ ÚKZÚZ
Hybrid odolný přísušku
Výborný zdravotní stav

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: mezityp

Registrace: v ČR

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 865° – 885°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1500° – 1520°

Morfologie:
Výborná dynamika růstu

VÝNOSOVÉ PŘEDPOKLADY

Řad v palici
14
Zrn v řadě
34
HTZ
306

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Siláž: 85 000 - 95 000 zrn/ha

NÁZOR ODBORNÍKA

Le gabarit exceptionnel de STROMBOLI CS ainsi que la bonne fécondation de ses épis même en conditions stressantes concourent à un excellent rendement fourrage dans toutes les situations pédoclimatiques. STROMBOLI CS fournit un fourrage riche en énergie sous forme d’amidon à dégradation étalée dans le rumen.

Laureline Nicolas - Chef produit maïs fourrage

Aktuality od Caussade Semences