Kukuřice

FONDARI CS

Velmi pozdní hybrid

Přednosti

Velmi rychlý počáteční růst
Velmi vysoký výnos suché hmoty
Vhodný pro bioplynové stanice

CHARAKTERISTIKA

Typ zrna: zub

Suma efektivních teplot:
Kvetení: 1070° – 1090°
Zralost siláž (při 32% sušině): 1780° – 1800°

Morfologie:
Extra výsoký vzrůst
Velmi vysoko nasazené palice

DOPORUČENÍ

Optimální výsevek:

Siláž: 75 000 - 85 000 zrn/ha

Aktuality od Caussade Semences