Celoslovenské dni pola Dvory nad Žitavou 2020

Zpráva
page1image5097776

Ing. J. Vida predstavil novú osinatú odrodu pšenice ozimnej Izalco CS s elitnou potravinárskou kvalitou, ktorá je najskoršia z celého portfólia pšeníc.

Predstavili odrody pšenice, kŕmnych a energetických plodín

S rozsiahlou ponukou odrôd sa na Celoslovenských dňoch poľa v Dvoroch nad Žitavou predstavila francúzska spoločnosť Caussade Semences, ktorá je ako jedna z mála šľachtiteľských spoločností vo vlastníctve samotných poľnohospodárov. Na Slovensku pôsobí od roku 2015.

Odrodová skladba našej spoločnosti je veľmi široká. Ponukou pokrývame všetky dôležité plodiny ako je repka, kukurica, slnečnica, sója, pšenice, tritikale, v našom portfóliu sa nachádzajú aj kŕmne plodiny, ich zmesi, trávne a ďatelino‐trávne miešanky, taktiež špeciálne energetické plodiny,“ predstavil portfólio spoločnosti Caussade Semences jej zástupca Ing. Ján Vida.

Ponuka repiek s novinkami

Ťažiskovým zároveň najpredávanejším hybridom ponuky je Memori CS registrovaný vo Francúzsku v roku 2016. Podľa J. Vidu vyniká prispôsobivosťou k podmienkam prostredia, t. j. darí sa mu ako v teplých tak aj v chladných oblastiach pestovania. Ide o bujne rastúcu repku, dosahuje výšku až 170 centimetrov. Má geneticky podmienenú odolnosť proti fóme a vírusu žltačky okrúhlice vďaka zabudovaným génom Rlm 3 a Rlm 7.

Portfólio repiek obohatil nový hybrid Celebrity, ktorý je v úrodách taktiež v zdravotnom stave (gény Rlm 3 a Rlm 7) na rovnakej úrovni ako Memori CS. Oba hybridy disponujú veľmi dobrou zimuvzdornosťou. Na jeseň intenzívne rastú, je preto možné ich vysievať aj v neskoršom agrotechnickom termíne. Podobne na jar veľmi rýchlo vstupujú do vegetácie.

Druhou novinkou, ktorú predstavili v Dvoroch nad Žitavou je Abundi CS. Ide o bujne rastúci hybrid, ktorý je o niečo nižší v porovnaní s ostatnými repkami v portfóliu. Napriek tomu poskytuje výborné úrody semena aj v pestovateľsky horších rokoch a podmienkach. Z hľadiska zdravotného stavu, podobne ako predchádzajúce materiály, má geneticky podmienenú odolnosť proti fóme a vírusu žltačky okrúhlice.

V spoločnosti Caussade Semences nezabúdajú ani na pestovateľov líniových odrôd, pre ktorých majú v ponuke Zakari CS. V roku 2017 bola registrovaná českým ÚKZÚZom už po dvoch rokoch skúšok, čo vypovedá o výnimočnosti tejto línie. Ide o stredne skorú repku s výškou okolo 130 až 140 centimetrov v závislosti od pôdnych podmienok a špecifík konkrétneho pestovateľského roka. Je dobrou voľbou pre pestovateľov zameraných na repku s vyšším obsahom oleja nad 43 percent, akými sú aj Memori CS a Celebrity. V pokusoch SPZO (2019) sa Zakari CS presadila ako najvýkonnejšia líniová odroda.

Výber kŕmnych plodín

Súčasťou odrodového pokusu boli aj dve odrody lucerny siatej Rachel a Excel.

Rachel bola zaregistrovaná vo Francúzsku, taktiež na Ukrajine a v Rusku, kde sa presadila výbornou mrazuvzdornosťou. Na Slovensku a v Českej republike sa pestuje od roku 2015. Vyznačuje sa dobrým nástupom do zimy a výborným prezimovaním. Z hľadiska vysokého podielu dusíka‐ tých látok a ďalších zložiek bielkovinového komplexu predstavuje odrodu s vý‐ bornými kvalitatívnymi parametrami. Odroda Excelle je výnimočná z pohľadu zdravotného stavu, t.j. v odolnosti proti chorobám, pričom celkovo je pestovateľsky bezproblémová. Ponuku dopĺňa odroda Alizo, ktorá je najpredávanejšou lucernou v Poľsku. Ako uviedol J. Vida všetky tri odrody spája jedna typická vlastnosť a tou je vysoký podiel bielkovín s bodovým hodnotením 7,5 – 8, čo je mimoriadne. „Zároveň pri všetkých kŕmnych plodinách, ktoré máme v portfóliu, dôraz kladieme na stráviteľnosť produkcie,“ dodal zástupca spoločnosti.

Zmesi pre greening

Expozíciu spoločnosti obohatili aj zmesi pre greening, konkrétne zmes Opticorn.COUV, ktorá je zložená z facélie, horčice a reďkvi siatej. Ako uviedol J. Vida, je to zmes vhodná na úpravu štruktúry pôdy, keďže jednotlivé druhy hlboko korenia, vytvárajú mohutnú nadzemnú biomasu, ktorá obohacuje pôdu o veľké množstvo organickej hmoty a živiny. Okrem Opticornu sa v portfóliu spoločnosti nachádza ďalších šesť zmesí pre greening, ktoré sa líšia percentuálnym zastúpením jednotlivých druhov. Počas vegetácie postupne rozkvitajú, čo má nesmierny význam pre opeľovače a rovnako pre včelárov.

Energetické medziplodiny

V portfóliu spoločnosti sa nachádzajú aj energetické medziplodiny: Methani. COUV zložená z moháru taianskeho, slnečnice ročnej a ramtili habešskej a Methani20.COUV je zmes ciroku, slnečnice a ramtili habešskej, prioritne určená na výrobu bioplynu. J. Vida poukázal na výšku porastu, ktorá pred zberom dosahuje až 3,5 metra. Produkcia biomasy sa pri zasiati v termínoch od 20. mája do 10. júna pohybuje okolo 40 ton na hektár. Zdôraznil, že každá z troch plodín tvoriacich zmes plní svoju špecifickú úlohu. Cirok zabezpečuje celkovú biomasu, pričom poskytuje kvalitnú vlákninu, slnečnica je zdrojom energie pre výrobu bioplynu, zároveň uľahčuje zber (rezačkám pomáhajú pevnejšie stonky). Ramtila habešská vypĺňa tie priestory v poraste, ktoré trpia suchom, prípadne nejakým stresom, či pôdnou depresiou, taktiež sa podieľa na celkovej úrode biomasy.

Ďatelinotrávne zmesi

V našom portfóliu máme čisté ďatelinoviny, ďatelinotrávne a lúčne zmesi.

Odroda Dimanche je diploidná ďatelina, okrem ktorej sú v ponuke tetraploidné odrody a taktiež ďatelina inkarnát. Mixte LTT je viacročná ďatelinotrávna zmes, pozostávajúca z troch druhov ďatelín a tráv, ktorými sú kostrava, timotejka a mätonoh. Obidva materiály majú vysokú kŕmnu hodnotu, chutnosť a stráviteľnosť. Pestovatelia si môžu vybrať aj z dvoch lúčnych zmesí. Do vlhších, podhorských oblastí je určená Delliss.Herb, a naopak do suchších oblastí a do heterogénnych pôd je vhodná Estiv.Herb.

Všestranné a výkonné

Záver prehliadky odrodového pokusu patril štyrom odrodám pšenice ozimnej Sosthene, Solindo CS, Sonergy a novinke Izalco CS.

Odroda Sosthene potravinárskej kvality A, je podľa J. Vidu vhodná do všetkých typov pôd a oblastí Slovenska. Prednosťou je vysoká odolnosť proti fuzáriám.

Stredne skorá osinatá pšenica Solindo CS kvality B/C, je o niečo vyššia v porovnaní s ostatnými odrodami v ponuke. Vytvára nápadne veľké klasy, zrno s vysokou HTZ a množstvo slamy. Je vhodnejšia do vyššie položených oblastí Slovenska, najmä pre tých pestovateľov, ktorí majú živočíšnu výrobu. Odroda Sonergy je veľmi skorá osinatá pšenica potravinárskej kvality A. Prioritne je určená do oblastí, respektíve na polia v blízkosti lesov pre eliminovanie poškodenia porastov zverov. Poskytuje stabilnú kvalitu aj v prípade nižšej intenzity pestovania. Izalco CS je nová osinatá odroda pšenice s elitnou potravinárskou kvalitou, ktorá je najskoršia z celého portfólia pšeníc. Zástupca spoločnosti poukázal na veľmi dobrú odolnosť proti chorobám, najmä fuzáriám.

„Caussade Semences je mnohostranne zameraná šľachtiteľská spoločnosť, našim pestovateľom ponúkame profesionálnu podporu s nastavením pre konkrétne výrobné podmienky,“ dodal na záver J. Vida.

Aktuality od Caussade Semences